mgr ANNA DĄBROWSKA

Optometrysta

Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Optometria, który ukończyła z wyróżnieniem. Laureatka stypendium naukowego rektora w latach 2019-2022, członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO). Numer optometrysty NO22208.

Specjalizuje się w:
– korekcji wad wzroku (nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm)
– doborze soczewek progresywnych uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta
– doborze soczewek kontaktowych miękkich sferycznych, torycznych oraz multifokalnych
– doborze soczewek okularowych do kontroli krótkowzroczności
– ocenie widzenia obuocznego oraz funkcji wzrokowych u osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci
– terapii wzroku i zaburzeń widzenia

W praktyce ze względu na wieloetapową diagnostykę optometryczną i konieczność przeprowadzenia szeregu precyzyjnych testów na profesjonalne badanie pacjenta przeznacza minimum godzinę czasu. Daje to możliwość rzetelnej oceny stanu układu wzrokowego pacjenta i zastosowanie należytego postępowania.
Praca jest jej pasją, więc aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach stale podnosząc swoje kwalifikacje.