Optometria

Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu.

Optometrysta specjalizuje się w doborze odpowiedniej korekcji wad wzroku (nadwzroczności, krótkowzroczności, astygmatyzmu) wykonując szczegółowe pomiary widzenia obuocznego. Badając proces widzenia i stan układu wzrokowego może zlecić wykonanie korekcji okularowej, zaaplikować odpowiednie soczewki kontaktowe, zastosować korekcję pryzmatyczną oraz inne przyrządy optyczne. Usprawniając funkcjonowanie układu wzrokowego może specjalizować się w prowadzeniu terapii wzrokowych.

Podczas każdej wizyty optometrysta przeprowadza badanie w lampie szczelinowej oceniając przedni odcinek oka oraz sprawdza stan tylnego odcinka oka celem wykrycia zmian chorobowych aby odpowiednio skierować pacjenta do lekarza specjalisty (okulisty, neurologa, kardiologa…)

Ze względu na wieloetapową diagnostykę optometryczną i konieczność przeprowadzenia szeregu precyzyjnych testów na profesjonalne badanie pacjenta przeznaczamy minimum godzinę czasu. Daje to możliwość rzetelnej oceny stanu układu wzrokowego pacjenta i zastosowanie należytego postępowania.